maandag 18 september 2017

Nalatenschap en testament; wat als je het anders wilt doen?Hoewel we over testamenten en nalatenschap regelmatig schrijven of via vlogs informatie delen, gaan we daarbij vaak uit van de nalatenschap aan familieleden of vrienden. Maar het komt regelmatig voor dat mensen andere wensen hebben voor hun bezit, en de redenen daarvoor zijn divers.


Als er niemand is die je iets wilt nalaten
Het kan zomaar zijn dat je, wanneer je nadenkt over je nalatenschap, je erfenis, twijfelt over de toewijzing ervan.
Je hebt geen familieleden of kinderen of hebt geen contact meer met ze. Of, je hebt ze wel, maar wilt hen niets nalaten, om welke reden dan ook.

Of misschien heb je een specifiek beeld bij andere zaken die je nalatenschap kunnen gebruiken, zoals goede doelen of stichtingen die je steun kunnen gebruiken.
Goede doelen in je testament opnemen
Veel goede doelen halen een belangrijk deel van hun steun uit erfenissen van mensen die gedurende hun leven al ondersteuner waren van dit doel.
Zo kiezen veel mensen ervoor om (een deel van) hun vermogen na te laten aan bepaalde goede doelen.
Ook dit moet je laten vastleggen in je testament; een geschreven brief of krabbeltje is niet genoeg!


Huisdieren in je testament
Naast mensen zijn er vaak nog meer belangrijke dingen in je leven. Daarom kun je ervoor kiezen om in je testament op te nemen wat er met je huisdieren moet gebeuren, hoe je wil dat er voor ze gezorgd wordt en natuurlijk waar ze heen gaan als jij en/of je partner er niet meer zijn.
Hoewel het misschien een beetje raar klinkt, blijkt heel vaak dat bij het overlijden van het baasje over de huisdieren niet is nagedacht. En als er geen familieleden zijn die het beestje willen opnemen, het gaat om meerdere beesten of er is simpelweg niemand die weet hoe of wat hij kan doen, is dat niet wat je als eigenaar wilde.


Een testament laten opstellen
Als je een testament laat opstellen, komen er heel veel vragen op je af. Zo zijn er tal van zaken waar je mogelijk niet eens aan had gedacht, maar die voor jou en je nabestaande(n) heel relevant zijn. Kies er daarom voor om goed begeleid je testament te laten opstellen, samen met professionals die deskundig zijn op dit gebied.


Vraag vrijblijvend informatie bij ons op voor je testament.
Liever alvast wat prijsinformatie opvragen? Ook dat kan, via onze vrijblijvendeofferteaanvraag!

vrijdag 1 september 2017

De aantrekkende woningmarkt; waar stopt het?Na tijden van crisis die niet voorbij leek te gaan, zijn we definitief uit het slop. De woningmarkt is weer helemaal terug op zijn poten; er zijn maar weinig mensen die niet kijken, hebben gekeken, willen kopen of hebben gekocht.

Dat is natuurlijk niet zo vreemd, want na tijden van uitstel zijn de kansen gekeerd en kiezen mensen massaal voor de stap die ze eerder uitstelden:
·       Mensen die een scheiding uitstelden omdat hun woning ‘onder water’ stond, namen nu de stap.
·       Mensen die groter wilden wonen wegens gezinsuitbreiding of de stap wilden maken van starterswoning naar iets groters.
·       Ouderen die het kleiner wonen uitstelden, simpelweg omdat verkopen niet interessant was
·       Samengestelde gezinnen of eenpersoonshuishoudens hebben andere woningbehoeften dan wat de woningmarkt te bieden had.


Van kopers- naar verkopersmarkt

De markt is behoorlijk omgeslagen; de afgelopen tijd is de vraag naar huizen zeer hoog en kunnen aanbieders hun huis vaak aan tal van gegadigden kwijt; prettig voor de onderhandelingen. Want als iemand lastige vragen of eisen stelt, is de keuze voor een geïnteresseerde met minder eisen snel gemaakt. En dat maakt je als koper misschien onzeker of onvoorzichtig.

Laat je niet gek maken; Ondanks dat je te maken hebt met veel andere kopers, koop je een huis zelden voor de korte termijn.
Naast dat een huis bij jou en je budget moet passen, wil je er nog lang goed kunnen wonen. Het is geen aankoop waarbij je het je kunt veroorloven om maar wat gemakkelijker te handelen; blijf scherp!·      Als je twijfels hebt, deel ze dan en stel gewoon alle vragen die in je opkomen.
·      Vraag om uitgebreide informatie, ook als dat bouwkundige rapporten zijn.
·      Als je niet genoeg antwoorden krijgt of de informatie niet naar je zin is, wees dan bereid om af te zien van je oorspronkelijke interesse.
·      Het is geen wedstrijd; ook al verlies je het van andere bieders omdat je niet boven je budget kunt en wilt gaan… er komen vanzelf weer andere woningen!


Neem je tijd en laat je goed voorlichten

Een huis kopen is geen eenvoudige beslissing en dus zeker niet een die je licht moet nemen. Dat betekent de tijd nemen, maar ook vragen om advies en ondersteuning. Want als je te snel handelt en zaken lopen mis (je krijgt de financiering niet rond of je zit ineens met een nare verrassing) dan kan jou of jullie dat veel geld kosten.

Vraag dus om advies en ondersteuning van professionals die zorgen dat jij de juiste vragen stelt. Die helpen bij je financiering of de aktes.

Die professionals vind je in ons team, en ze helpen je graag!


dinsdag 15 augustus 2017

WOZ waarde van je huis.. hoe zit dat nou eigenlijk?

Elke woningbezitter heeft er mee te maken; de WOZ-waardebepaling van je huis. Deze ‘beschikking’ krijg je jaarlijks toegezonden door je Gemeente en is bepalend voor de kosten die je als huizenbezitter doorbelast krijgt, bijvoorbeeld voor belastingen. Best belangrijk dus dat dit klopt. Daarom vandaag enkele ins & outs rondom de WOZ-waarde.


1.      Wat is WOZ eigenlijk?
We beginnen bij het begin: WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken en is kort gezegd de waarde van je woning. Elk jaar bepaalt de gemeente deze waarde en deze vormt zo de basis van heffingen en belastingen:
Onroerendezaakbelasting
Rioolheffing
Waterschapslasten
Eigenwoningforfait
Erf- en schenkbelasting
Omdat de WOZ-waarde geen feitelijke waardering kan zijn, kun je bezwaar aantekenen tegen de beschikking die je krijgt als je deze te hoog vindt.2.      Hoe bepaalt de gemeente mijn WOZ-waarde?
De WOZ-waarde wordt bepaald door een flink aantal gegevens. Een deel daarvan is object gerelateerd (de woning zelf), een ander deel wordt gevormd door andere factoren.
Een aantal elementen die hierin een rol spelen:
Het soort woning (flat, tussen- of hoekwoning, vrijstaand, …)
Is er sprake van bijgebouwen, zoals een garage of schuur
Grootte van je woning, maar ook kaveloppervlakte en gebruiksoppervlakte
Het bouwjaar van je huis
De ligging van je huis en de gewildheid van omgeving en buurt

Daarnaast kunnen wettelijke beperkingen een rol spelen (zoals een parkeer- of uitrijverbod) of kan de aanwezigheid van bijvoorbeeld schade, overlast of slecht onderhoud van belang zijn.

De gemeente schat de WOZ-waarde van je woning in op 1 januari van het voorgaande jaar. Je beschikking van 2017 is dus gepeild op 1 januari 2016.
Het gaat er dus niet om wat je huis nu waard is!


3.      Wat als ik het niet eens ben met mijn WOZ-waarde?
Je hebt als huizenbezitter altijd het recht om bezwaar aan te tekenen binnen de gestelde termijn (die is meestal 6 weken). Vervolgens kun je niet ‘zomaar’ bezwaar aantekenen; je moet een goed beeld hebben van wat volgens jou reëel is en dat kunnen staven met aanvullende gegevens.

Twijfel je over je WOZ-waarde, vraag dan het onderliggend taxatieverslag op of neem contact op met het Kadaster of een taxateur voor het verkrijgen van aanvullende informatie die je helpt bij het bepalen van een betere (reële) WOZ-waarde.


Hulp bij je eigen (nieuwe) woning?
Een huis kopen of verkopen is een hele klus. Behoorlijk spannend ook! Daarom staan onze experts graag voor je klaar met een passend advies, het afhandelen van de belangrijke stappen en natuurlijk het behartigen van jouw belangen.woensdag 2 augustus 2017

Slimme tips en adviezen rondom het levenstestament (Deel 2)

In ons vorige artikel besteedden we al aandacht aan het levenstestament en wat het nou eigenlijk is.
Natuurlijk denk je over de inhoud van je testament goed na. Om je keuzes eenvoudiger te maken en je te helpen met wat slimme tips, gaan we in dit artikel in op een aantal belangrijke afwegingen en vragen:

Wanneer gaat een levenstestament in?
Je kiest bij een levenstestament voor een direct ingaande volmacht, of een volmacht die pas ingaat wanneer een arts bepaald heeft dat jij zelf niet meer in staat bent om keuzes te maken.
Veel mensen neigen in eerste instantie naar de tweede optie, zodat medisch is vastgesteld dat het echt niet meer kan.
Anderzijds betekent dit wel dat er mogelijk een periode is waarin jij eigenlijk niet meer kunt (of wilt), maar een arts nog geen uitspraak heeft gedaan. Je gevolmachtigde (vertrouwenspersoon) kan en mag dan nog niet aan de slag.Wanneer eindigt een levenstestament?
Hoewel we er vaak niet zo over nadenken, kan een levenstestament natuurlijk ook een einde hebben.
We gaan er vaak vanuit dat ons levenstestament pas aan de orde is als we op latere leeftijd komen, waarbij uiteindelijk ons overlijden het testament beëindigt. Deze situaties zijn vanzelfsprekend helder, feitelijk en controleerbaar.
Maar wat als je je partner hebt gevolmachtigd en je uit elkaar wilt, of je niet langer samen wilt leven?
Neem in je levenstestament zo min mogelijk ‘moeilijk controleerbare’ zaken op. Wil je een volmacht intrekken, dat kan. Maar bedenk dat je keuzes in je levenstestament met een reden vast legt; de situatie kan zich voordoen dat je niet kunt kenbaar maken wat je wilt.


Houd rekening met praktische (bank)zaken
Als ouder zijnde kies je er het liefst voor kinderen gezamenlijk zaken op te laten pakken. Dat kan ook onpraktisch zijn.
Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met geld pinnen. Of het doen van schenkingen. Als een bank niet kan instaan voor een correcte handeling, wordt een volmacht ook geweigerd.
Als voorbeeld:
Wanneer je vertrouwenspersoon niet mag schenken, kan een bank niet in staan voor correct handelen daarvan.
Onze notarissen kunnen je met al deze vraagstukken helpen; zo stel je een testament op dat je vertrouwen geeft van een goede afhandeling, zonder dat het voor praktische problemen zorgt. Stel bijvoorbeeld met ons limieten op per handeling, of bepaalde voorwaarden en beperkingen.

Wees uitgebreid en gedetailleerd
Hoe gedetailleerder je werkt in je volmacht in het levenstestament, hoe nauwkeuriger je bepaalt naar welke wensen je vertrouwenspersoon kan handelen.
Natuurlijk denk je hier niet dagelijks over na en moet je nadenken over zaken die je je nu nog niet kunt bedenken of helemaal niet wilt bedenken.

Toch is het levenstestament aan een enorme opmars begonnen, en dat is niet voor niets.


maandag 17 juli 2017

Wat is een levenstestament? Deel 1
We hebben de laatste maanden veel vragen gekregen over het levenstestament. In dit vlog van vorig jaar legt onze collega op video uit hoe het zit.
Ook zagen we eerder al, dat vooral ouderen zich zorgen maken over hun fysieke en mentale staat. Uit eerdere onderzoeken onder ouderen, blijkt dat dementie een van hun grootste angsten is; en daarmee ook alle onzekerheden die zo’n fysieke en mentale staat biedt.

Het is dus niet zo vreemd dat het levenstestament de afgelopen tijd erg gegroeid is in populariteit, niet alleen onder ouderen! Omdat er zoveel vragen zijn, beginnen we bij het begin:
Wat is een levenstestament nou eigenlijk en wanneer zou je dit moeten overwegen?Zo werkt een levenstestament
In een levenstestament staan je wensen voor de situatie waarin je zelf, door ziekte of ongeval, niet meer in staat bent om zelf je zaken te regelen.
Denk hierbij, hoe naar het ook is, aan een ernstig ongeluk, een hersenbloeding of bijvoorbeeld dementie.

Wanneer je langdurig belemmerd bent in wat je zelf kunt doen of beslissen, loopt het leven door. Er moeten bijvoorbeeld rekeningen worden betaald.

In je levenstestament leg je vast wat je wensen zijn, hoe je wilt dat met bepaalde zaken wordt omgegaan. Om welke zaken dat gaat verschilt per mens, maar daar helpen onze notarissen u bij door de juiste vragen te stellen.
Een volmacht geven
Die beslissingen en handelingen moeten natuurlijk door iemand worden verricht. Je geeft in een levenstestament dan ook een volmacht aan iemand die je vertrouwt.
Daarnaast kun je een tweede persoon aanwijzen aan wie deze gevolmachtigde verantwoording moet afleggen.

In een levenstestament:

  • Bepaal je welke vertrouwenspersoon de volmacht krijgt en namens jou mag handelen.
  • Leg je in detail je wensen vast.
  • Geef je gerichte aanwijzingen van handelen voor je vertrouwenspersoon/gevolmachtigde
  • Geef je aan wanneer een levenstestament ingaat.
  • Leg je vast bij wie de gevolmachtigde verantwoording moet afleggen voor zijn of haar handelingen.


Wat mag een gevolmachtigde allemaal doen/regelen?
Vanzelfsprekend bepaal je zelf welke wensen je opneemt. Daarbij hoort ook wat je een gevolmachtigde wel of juist niet wilt laten doen.

Om je een idee te geven, worden deze zaken vaak door een gevolmachtigde geregeld: (Bedenk daarbij dat HOE en op welke voorwaarden ze dat doen, is vastgelegd in het levenstestament)

·         Het regelen van de dagelijkse financiële zaken, al dan niet met schenkingen
·         Het regelen van de belasting, zoals het doen van aangifte
·         Het aan de hand van jouw instructies regelen van de verkoop van een woning, als dat niet meer zelfstandig kan.
·         Het nemen van de beslissing over al dan niet mogen uitvoeren van medische handelingen
·         Het verwerken en beslissen over meubelstukken en inboedel
·         Praktische zaken, zoals verzorging van eventuele huisdieren, en je persoonlijke verzorging

Je kunt je voorstellen dat het een hele belangrijke keuze is; wie geef je als vertrouwenspersoon het vertrouwen om deze taak op te nemen.

Je bepaalt dit helemaal zelf. Hoewel vaak wordt gekozen voor een partner of kinderen, hoeft dat niet. Misschien dat u kiest voor een goede vriend of vriendin.

Bedenk hierbij ook dat het misschien gewenst is om niet slechts 1 persoon over al uw geldzaken te laten gaan. Of dat een tweede persoon ter verantwoording ook een notaris kan zijn. Ook hier bepaal je zelf hoe ver het toezicht zou moeten gaan.


Meer weten over de mogelijkheden van een levenstestament?
In ons volgende artikel gaan we dieper in op de vragen die veel mensen zich nog niet hebben gesteld, of op zaken die je keuze kan beïnvloeden.
Liever niet wachten tot onze volgende publicatie?

maandag 3 juli 2017

ANBI-status en hoe het werkt

Over ANBI status is de afgelopen tijd regelmatig berichtgeving geweest. Hoewel een ANBI status op het eerste oog niet zo complex lijkt, zitten er vanzelfsprekend tal van regels en richtlijnen aan. En het niet naleven van die richtlijnen gaat niet zonder consequenties. Een recente praktijksituatie dient als voorbeeld. Daarom in dit blog; Wat is ANBI en hoe zit het?


Wat is ANBI?
Met ANBI wordt een algemeen nut beogende instelling bedoeld. Kort gezegd: een instelling die zich inzet voor een hoger doel in de maatschappij.
Hiermee worden overigens geen sport- of personeelsverenigingen mee bedoeld. Die worden meestal geclassificeerd als SBBI (sociaal belang behartigende instellingen).

Een instelling kan alleen een ANBI-status hebben als ze zich voor minstens 90% inzet voor oprecht algemeen nut. Deze 90% eis lijkt helder, maar zorgt regelmatig voor vraagtekens bij instellingen.
Een ANBI mag dus ook geen winstoogmerk hebben en het bestuur mag niet over het vermogen van de organisatie beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Bestuurders hebben daarnaast dus ook geen recht op een riante beloning; dit beperkt zich tot een onkostenvergoeding.
Een ANBI-status krijgen en behouden.
Het al dan niet hebben van een ANBI-status is met name een aangelegenheid rondom belastingverplichtingen.
Als ANBI heb je recht op belastingvoordelen en daarom beoordeelt de Belastingdienst regelmatig en strikt of een instelling voldoet aan alle voorwaarden om ANBI te worden EN te blijven.
Als ANBI wordt je vrijgesteld van erf- en schenkbelasting.

Een ANBI-status kun je via de Belastingdienst aanvragen, wanneer je er vrij zeker van bent dat je alles op orde hebt om een status te verkrijgen.
Dat is echter niet eenvoudig. Daarom helpen onze experts je graag om de juiste keuzes te maken en exact te bepalen welke stappen nodig en gewenst zijn.


ANBI-status verliezen
Wanneer je als organisatie niet kunt aantonen dat je voldoet aan de voorwaarden, vooral de 90% grens is daarbij een belangrijke, kun je de status verliezen.

Recent verloor een kunstenaarsstichting haar status doordat de fiscus had vastgesteld dat de 90% grens niet werd gehaald. De werkwijze die de stichting had gehanteerd rondom jarenlange schenking kostte hen de status.


Advies over ANBI
Het verkrijgen van een ANBI-status is niet eenvoudig, de grenzen die daarin een rol spelen evenmin.
Ons team helpt je graag met gericht advies en het opzetten van dit traject.
zondag 25 juni 2017

(Extra) aflossen… of toch maar niet? Dit zijn de afwegingen:Nu het rendement op spaargeld op een treurig laag niveau is beland en het niet ondenkbaar is dat we over enige tijd met een negatieve rente zitten, denken veel mensen na over alternatieven.

Een van de alternatieven is dan ook extra aflossen op je hypotheek. Hoewel dat heel logisch lijkt, zijn er ook redenen om niet (nu) voor aflossing te kiezen. Goed om te weten of aflossen bij jouw situatie past, of juist niet.


1.     DOEN: Lagere maandlasten

Kijkend naar de toekomst is hypotheekvrij leven een gouden greep richting je pensioenvoorziening; zonder hypotheeklasten zijn je maandelijkse lasten een heel stuk lager.
Daarnaast betaal je bij een bijna, of geheel afgeloste hypotheekschuld ook niet meer voor je eigenwoningforfait. Dit is een fiscale bijtelling die is gebaseerd op de WOZ-waarde van je woning. Extra aflossen is daarmee dus zeker interessant.


2.     DOEN: Spaargeld levert niets op

Sparen is nog nooit zo oninteressant geweest dan nu met de huidige rente. Waar je voorheen nog wat opbrengsten had uit je spaargeld, is dat nu verre van gunstig.

Hoewel er genoeg opties zijn om met je geld te doen (aflossen, maar ook beleggen, investeren, lenen aan bijvoorbeeld kinderen), moet je ook de realiteit niet uit het oog verliezen. Een zakcentje achter de hand is geen overbodige luxe.
3.     DOEN: Restschuld verlagen

Hoewel de woningmarkt gelukkig hard aantrekt, zijn er nog steeds veel woningbezitters die een huis hebben dat ‘onder water’ staat. Dat wil simpelweg zeggen dat je woning minder waard is dan je hypotheekschuld. Bij een verkoop blijft er dus een schuld over.

Door een deel van je hypotheek af te lossen, verklein je die schuld. Ongeacht de situatie is dat prettig, maar zeker wanneer je onder enige druk je huis moet verkopen (zoals bij een echtscheiding vaak het geval is), kan dat een hoop onrust schelen.4.     NIET DOEN: Je geld zit ‘vast’

Je geld zit vast, in stenen, wanneer je aflost. Hoewel aflossen dus veel voordelen heeft, is het wel belangrijk om te bedenken hoe ver je wilt gaan.
Wanneer je geld in een huis zit, is het niet zo eenvoudig vrij te maken voor andere (urgente) dingen. Zoals bijvoorbeeld hoge zorgkosten of bijvoorbeeld een schenking aan (klein)kinderen.

Een buffer is altijd nodig. Daarom is aflossen niet slim als je niet zo heel veel ruimte over hebt.
Nibud heeft een handige bufferberekenaar die je snel inzicht geeft in de benodigde speelruimte. http://bufferberekenaar.nibud.nl
5.     NIET DOEN: boete voor aflossen

Je kunt niet overal boetevrij aflossen. Tussentijds aflossen kost de hypotheekverstrekker namelijk rente-inkomsten en daarom kun je te maken krijgen met een aflosboete. Ze missen immers inkomsten als jij eerder aflost.
Informeer bij je hypotheekverstrekker of neem contact met ons op om te kijken wat er voor jou mogelijk is!


6.     NIET DOEN: Er zijn betere opties

Zoals gezegd is aflossen niet het enige dat je met je spaargeld kunt doen! Investeren op de beurs, beleggen, is ook een prima optie. Een optie die zelfs de potentie heeft om veel meer rendement te bieden dan je met aflossen bereikt.

Aan de andere kant heb je bij belegging altijd te maken met risico; er is geen garantie dat alles op de beurs loopt zoals je wil of had bedacht.
Laat je goed voorlichten

Onze adviseurs denken graag met je mee over jouw situatie en wat voor jullie de beste optie is.