donderdag 11 augustus 2016

Het lekker allemaal zelf regelen.. slimme zet of groot risico?

We zijn de afgelopen jaren steeds meer online gaan regelen. Logisch, want in bijna elke generatie raken we gewend aan het Internet en zijn de mogelijkheden om zaken online in orde te maken steeds uitgebreider geworden.

Daarnaast zijn we ons steeds vergaander gaan oriënteren op het Internet. Waar voorheen “een mannetje” alle kennis had, kunnen we nu veel meer zelf onderzoeken voordat we stappen of keuzes maken.

Dat ‘lekker zelf regelen’ zien we ook in de wereld van de notaris steeds meer gebeuren.
Maar hoe zit dat nou: Is online je notariszaken regelen een grote kans of toch een risico?

We geven je graag een aantal oprechte tips en antwoorden.

1.    Het Internet is een bron van informatie

We zeiden het al; Internet biedt heel veel informatie. Dat zorgt ervoor dat je al heel goed op de hoogte kan zijn van (basis)informatie voordat je een keuze maakt of bijvoorbeeld bij een notaris of adviseur binnen stapt. Die veelheid aan informatie is echter ook weer lastig. Want hoe onderscheid je de zin van de onzin? En is wat er online gesteld wordt nog steeds actueel of van toepassing op jouw situatie?

We juichen het zoeken naar informatie ontzettend toe. Waar we voorheen soms hoorden dat mensen zich bevinden in onbekende materie wat een beetje ‘eng’ aanvoelt, kun je die angst zelf heel goed wegnemen.


Bekijk de informatie op Internet dus met een gepast scherp oog: gebruik informatie om je kennis rond een onderwerp te vergroten, maar houd altijd in gedachten dat informatie foutief of achterhaald kan zijn.

Je persoonlijke notaris of adviseur heeft up-to-date kennis waardoor je altijd weet dat de informatie die je krijgt actueel en geldend is.


2.    Complexe materie met een wereld aan uitzonderingen
Binnen ons notariskantoor houden we ons bezig met tal van vakgebieden. We hebben niet voor niets specialisten op allerlei vlakken. Binnen ieder vakgebied heb je te maken met heel veel variabelen, met ontwikkelingen (bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving of ontwikkeling in het recht) en allerlei uitzonderingen op globaal geldende regels.

Onze specialisten bepalen zo voor ieders persoonlijke situatie welke rechten, plichten en mogelijkheden er voor je bestaan. Een advies op maat is echter online niet altijd zo eenvoudig.

Wees als je online zaken wilt regelen dus heel kritisch en voorzichtig. Relatief eenvoudige handelingen kunnen online soms prima geregeld worden, maar voorkom dat je je in je vingers snijdt doordat je bijvoorbeeld met verborgen kosten of foute gegevens blijkt te werken.
Of die ene regeling over het hoofd hebt gezien, waardoor je voordeel misloopt.
3.    Financieel voordeel kent meerdere kanten
Eén van de meest gehoorde redenen om zaken online en zelfstandig te willen regelen, is de kostenoverweging. Nog steeds bestaat bij veel mensen de misvatting dat een notaris onnodig duur is en dingen doet die je zelf ook prima kunt.

Het is begrijpelijk dat je soms vragen hebt over de kosten die worden gemaakt. Toch heeft het stukje ‘financieel voordeel’ wat meer kanten dan je op het eerste oog zou denken.

Zo kan een goed notarieel advies je heel veel kosten schelen of veel geld opleveren. Een passend advies op maat, gericht op jouw situatie, zorgt er bijvoorbeeld voor dat je gebruik kunt maken van ontheffingen of dat er fiscaal voordeel optreedt.

De afweging is dus vooral te maken door te kijken naar:
·         Wat voor zaken betreft het (en hoeveel financiële zaken zijn daaraan verbonden?)
·         Kan ik dit online veilig regelen of zijn er te veel onduidelijkheden?
·         Heb ik een eerlijk inzicht in de (on)kosten die verbonden zijn aan mijn zaak?

 

4.    Gemoedsrust en gemak is heel waardevol
Als laatste belichten we graag je gemoedsrust. Zeker omdat je je vaak bevindt in materie die onbekend is, waar je niet zoveel van af weet, ervaren mensen druk of spanning.
Heb ik het goed geregeld, heb ik het maximale eruit gehaald of heb ik nu de juiste afspraken gemaakt?

De zekerheid, maar vooral ook het gemak, dat je ervaart van werken met een betrouwbare, ervaren notaris of adviseur, is heel veel waard.

Zo bieden we je graag zekerheid:
·         Altijd up-to-date kennis en informatie
·         Persoonlijke aandacht en een advies op maat
·         Aandacht voor je specifieke situatie
·         Geen addertjes onder het gras
·         Een helder aanspreekpunt en altijd iemand om op terug te vallen
·         Het gemak van het “laten doen” door een professional


Een eerlijk advies op maat; persoonlijk en betrouwbaar

We begrijpen heel goed dat, onder andere uit kostenoverweging, je misschien weleens overweegt om meer zaken zelf te gaan regelen, al dan niet online.

En voor sommige zaken is dat ook prima mogelijk, onderzoek dat dus gerust!
Maar mocht je toch de zekerheid en het gemak willen van een professional die voor je klaar staat, dan komt ons team graag met je in contact!
vrijdag 29 juli 2016

In gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden; wanneer kies je wat?De afgelopen tijd is er rondom het huwelijk al veel te doen geweest. Waar men op dit moment in principe standaard trouwt in gemeenschap van goederen, speelt het parlement al enige tijd met het idee om een aanpassing te doen in het huwelijksrecht. Een initiatiefwetsvoorstel is ingediend met het voorstel om een beperkte gemeenschap van goederen als standaard uitgangspunt te nemen. De meningen van advocaten en mediators zijn verdeeld.
Tijd dus om de verschillende samenlevingsvormen te belichten om je te helpen bij je keuze. En wil je toch een advies dat helemaal op jullie situatie is ingericht, helpen we je daar graag bij!


Beperkte gemeenschap van goederen, wat is dat?

Beperkte gemeenschap van goederen is eigenlijk precies wat het zegt; je trouwt nog steeds in gemeenschap van goederen, maar in een beperkte mate.
Dat wil zeggen dat schulden, erfenissen, schenkingen en bezit dat is opgebouwd vóór het huwelijk, privébezit blijven.

Er zijn veel mensen die heil zien in dit plan en het passender vinden bij de tijd van nu. Mensen leiden een uitgebreid leven voor hun huwelijk en daar horen ook bezittingen en schulden bij.
Uit een enquête die in 2012 door Netwerknotarissen werd uitgevoerd, blijkt dat 61% bezittingen van voor het huwelijk bij scheiding niet zou willen delen en 76% wil de schulden van de ander niet delen. Erfenissen die zijn ontvangen blijken het meest gevoelig; 91% van de ondervraagden wil bij echtscheiding de door hen ontvangen erfenis zelf houden.

Kijkend naar die cijfers is een beperkte gemeenschap van goederen helemaal geen slecht ideen en zou het voor de huidige generatie eerste huwelijken, een prima oplossing kunnen zijn.

Toch zijn er ook tegenstemmen.
Wanneer je kiest voor deze opzet, ontstaan er in principe 3 vermogens: dat van jou, dat van je partner en dat van jullie gezamenlijk. Niet alleen kan dat verwarrend werken, je moet ook heel duidelijk vastleggen en blijven vast leggen wat gezamenlijk bezit is en wat van één van jullie is. In de praktijk blijkt dat vaak niet erg secuur te worden gedaan en kan alsnog een strijd ontstaan over welke bezittingen nu eigenlijk van wie is.

Dat zouden argumenten kunnen zijn voor het behouden van het huidige, volledige gemeenschap van goederen. En vind je dat geen optie, dan kun je altijd kiezen voor huwelijkse voorwaarden.Huwelijkse voorwaarden, hoe zit dat?

Bij huwelijkse voorwaarden laat je vast leggen hoe jullie om willen gaan met bezittingen, vermogen, maar ook schulden wanneer het zou komen tot een scheiding. Maar denk hierbij bijvoorbeeld ook aan hoe je omgaat met het eigen bedrijf van een de partners. Wanneer dat mis gaat, ben je in gemeenschap van goederen in veel gevallen gezamenlijk aansprakelijk en kan dat betekenen dat het eigen vermogen van de andere partner, mede op het spel staat. Anderzijds deel je bij succes ook het vermogen.

Bij huwelijkse voorwaarden heb je veel vrijheid om zelf de regels te bepalen over hoe jullie met deze zaken om gaan. Het kan echter wel zijn dat in de loop der tijd jullie leven verandert; er komen kinderen, jullie werksituatie verandert of de gezamenlijke aankoop van een huis vindt plaats.
In die gevallen is het verstandig om regelmatig jullie gezamenlijk opgestelde voorwaarden te controleren en te kijken of ze nog steeds passen bij jullie leven en hoe jullie dingen zien.

Bij huwelijkse voorwaarden weet je wel dat je gezamenlijk een afspraak maakt die past bij jullie wensen.

Gemeenschap van goederen, de huidige situatie

Op dit moment trouw je, als je niet specifiek anders laat vastleggen, in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat je vanaf het JA-woord alle bezittingen, maar ook schulden deelt wanneer het zou aankomen op een scheiding.

Heel prettig, want alles wat jullie (samen) doen is gezamenlijk, dus bij een echtscheiding kan vrij eenvoudig een verdeling worden gemaakt, 50/50. In de praktijk levert dit echter vaak wat meer moeite op; de verdeling van inboedel en bezittingen is niet zo eenvoudig en bij een echtscheiding is het op je nemen van een deel van de schulden van je voormalig partner, vaak een bittere kwestie.

Een belangrijk argument dat wordt gegeven voor het behouden van gemeenschap van goederen, is de positie van de vrouw. Vaak werken vrouwen part-time (zeker wanneer er kinderen zijn) en daarmee is de vrouw financieel niet altijd (voldoende) onafhankelijk. Deze rol stelt de partner (vaak de man) in staat financieel draagkrachtig te zijn, ook bij een eventuele scheiding.


Afspraken maken

Hoewel je er natuurlijk vanuit gaat dat jullie huwelijk eeuwig stand houdt, is het altijd het beste om na te denken over dit soort kwesties op de momenten dat met vertrouwen en op goede voet met elkaar afspraken kunt maken.

We helpen je graag bij je keuze (welke vorm past het beste bij jullie situatie) en leggen vervolgens alles vast op de manier dat jullie wensen.

Wil je meer weten? Neem dan eens vrijblijvend contact op voor informatie over onze aanpak en prijzen, of maak gebruik van onze gratis inloopspreekuur.

We gaan graag met je in gesprek!

maandag 18 juli 2016

De Notaris; hij is noodzakelijker dan je soms denkt

De notaris.. je komt er meestal niet wekelijks. Daarnaast hoort een notaris voor veel mensen bij eenmalige gelegenheden die soms niet eens altijd zo leuk zijn. Laat staan dat je er zelf voldoende in thuis bent om je er snel prettig bij te voelen!

Over het fenomeen ‘De Notaris’ schreven wij eerder al het eerdere artikel: “Zo eng is je notaris.”
Daarin lichtten we ook al toe dat we regelmatig te maken hebben met het gevoel van afstand en zelfs vooroordelen over wie de notaris is en vooral wat hij doet. 

Het leek ons daarom goed om wat meer informatie te geven over wanneer je een notaris nodig hebt of kunt gebruiken. Het heeft namelijk vaak zo zijn voordelen!

We hebben een top 6 samengesteld op basis van onze dagelijkse praktijk:


1. Huwelijkse voorwaarden

De rol van een notaris of mediator bij echtscheidingen is behoorlijk bekend. Een leuker onderwerp is echter een huwelijk. 
Wanneer je nu trouwt, trouw je automatisch in gemeenschap van goederen. Hoewel de intentie steeds meer lijkt te zijn om dit aan te passen, betekent het dat je alles deelt. 

Wanneer je om wat voor reden dan ook afspraken wilt maken over eigendommen, erfenissen of bijvoorbeeld schulden, doe je dat met huwelijkse voorwaarden. Onze collega’s helpen je graag om samen vast te leggen op welke voorwaarden je met elkaar trouwt. 


2. Levenstestament

Het levenstestament wordt steeds populairder. Waar velen het testament kennen als het vastleggen van afspraken voor na je overlijden, is het levenstestament, de naam zegt het al, wat er met je gebeurt tijdens leven. 
Omdat we niet in de toekomst kunnen kijken, weet je niet of er een moment komt waarop je zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen. Wie dat dan wel mag en welke beslissingen je absoluut (niet) wil, leg je vast in dit testament. 

3. Schenkingen

Of je nu als ouder of grootouder je studerende (klein)kind wilt ondersteunen, bij leven familieleden een deel van je vermogen wilt schenken of wilt helpen bij de aankoop van een huis; er zitten veel regels aan schenkingen vast. 

Bijna jaarlijks veranderen de regels en belastingdrempels die verbonden zijn aan schenkingen. 
Om een schenking fiscaal zo voordelig mogelijk te doen, kun je één van onze adviseurs raadplegen. Ook daar is een notaris voor!


4. Erfenissen en erfrecht

Hoewel dit een veel bekendere tak van sport is, is het een belangrijke om te noemen. Nog steeds bereiken ons verhalen over ernstige familievetes waarbij na het overlijden van een ouder ruzie ontstaat om de erfenis; wie heeft recht op wat?

Onze adviseurs erfrecht helpen je met een gedegen en duidelijk testament waarin je erfenissen worden bepaald en afspraken worden gemaakt. Dit geeft veel rust voor het zover is; weten dat alles goed geregeld is.


5. Estateplanning

Ook dit valt enigszins in dezelfde hoek: Wat gebeurt er met je vermogen als je er niet meer bent of hoe kun je zo slim mogelijk zaken overdragen aan de volgende generatie?
Ook hier heb je te maken met tal van regels en drempels. Goede kennis van deze zaken helpt je zo voordelig mogelijk je plannen te maken. 


6. Veilingen

Een minder bekende activiteit van een notaris is de rol die wij vervullen bij veilingen. Onze speciale afdeling verzorgt openbare verkopen voor diverse opdrachtgevers in de regio Brabant. 
Jouw notaris

De drempel om met een notaris in contact te komen is minder hoog dan je denkt. Zo vraag je bij Huijbregts Notarissen online een vrijblijvende offerte aan en komen we graag telefonisch of per mail met je in contact. 

Liever persoonlijk je vragen of twijfels voorleggen?dinsdag 28 juni 2016

De voogdijzaken waar je niet bij stil staat..Je wilt voor je kinderen het beste. Ook als je er niet meer bent. En ook al is het misschien iets waar je liever niet bij stilstaat; het is niet ondenkbaar dat jou en je partner iets overkomt.

In een eerder artikel over gezinsuitbreiding en voogdij schreven we al over het vastleggen van wensen.
Nadenken over de voogdij van je kinderen is dan ook een noodzakelijk iets, waarmee je er voor zorgt dat bijvoorbeeld opvoeding en opleiding wordt veilig gesteld.

Maar wat komt er allemaal kijken bij voogdijzaken? Dit zijn de dingen waar je niet bij stil staat:


1.      Als je niets regelt, beslist de rechter
De kans is niet groot, maar het kan gebeuren dat je kinderen zonder jou en/of je partner verder moeten. Wanneer je hiervoor niets hebt geregeld of hebt vastgelegd, beslist een rechter wat er gebeurt.

In die gevallen kan het heel anders uitpakken dan dat jij voor ogen had voor je kinderen. Je wensen vastleggen is dus belangrijk.2.      (Financiële) consequenties voor de voogd
Als het je al is gelukt een voogd of voogden aan te wijzen, hangt daar een hoop aan vast. Niet alleen krijgen aangewezen voogden een grote verantwoordelijkheid in een toch al moeilijke situatie; er hangen ook veel financiële consequenties aan vast.

Omdat je je daar niet altijd op kunt voorbereiden, is er een voogdijverzekering. Zo’n verzekering ontlast de voogden financieel en zorgt ervoor dat je kinderen de best mogelijke toekomstmogelijkheden krijgen.
3.      Jouw specifieke wensen en (levens)visie
Je hebt met je opvoeding een speciale aanpak voor ogen. Ieder kijkt anders naar de opvoeding van zijn of haar kinderen.
Daarnaast heb je andere zaken die bepalend zijn voor je leven(svisie). Denk hierbij aan belangrijke waarden en normen of je geloofsovertuiging.

Het is niet alleen belangrijk deze zaken kenbaar te maken aan jullie (beoogde) voogd(en), maar leg specifieke zaken ook vast in een voogdijregeling.4.      Bespreek een testament
Naast de pragmatische dingen over opvoeding, blijven er ook zaken achter wanneer je als ouder komt te overlijden. Wat gebeurt er met jullie woning en bezittingen?

In een testament kun je deze zaken vastleggen met het oog op de toekomst van je kinderen, maar ook overige familieleden en/of de voogd(en).Doe de voogdijtest online
In de online voogdijtest op onze website, stel je eenvoudig vast of een voogdijregeling voor jullie nodig/gewenst is, of niet.


maandag 13 juni 2016

De voordelen en valkuilen van nieuwbouwprojectenOf het nu je eerste huis is of je vijfde; een huis kopen is altijd spannend. Wanneer je echter voor een nieuwbouwproject kiest, komt daar heel wat meer bij kijken dan de relatief ‘standaard’ aankoop van een oudbouw woning.
Omdat ons team experts heeft op dit vlak, delen we graag wat inzichten in de voordelen en valkuilen.


1.      Je hebt te maken met verschillende partijen
Bij een nieuwbouwwoning heb je met diverse partijen te maken. Je hebt te maken met financierders, met projectontwikkelaars en architecten, bouwbedrijven en bijvoorbeeld met mede kopers in een groter (wijk)project.

Op diverse momenten in het hele traject, dat een behoorlijke tijd in beslag kan nemen, kom je voor vragen, onduidelijkheden of onzekerheden te staan waarbij het niet altijd helder is bij wie je moet zijn. Of, wie je verantwoordelijk moet houden.

In die gevallen is het belangrijk dat je professionals hebt die je begeleiden en wegwijs maken in de wirwar aan regels en rechten. Daar houdt ons team nieuwbouwprojecten zich dus graag voor je mee bezig!2.      Financiering en kostenstructuur loopt anders
Bij een nieuwbouwproject verlopen de financiële kwesties anders dan bij oudbouw. Dit heeft zo zijn voordelen;
Een nieuwbouwhuis is vrij op naam, in tegenstelling tot de ‘kosten koper’ waar je bij oudbouw mee te maken hebt.

Anderzijds begin je bij nieuwbouw al direct met betalen bij aanvang van de bouw, terwijl je nog niet in je huis kunt wonen. Dat kan bijvoorbeeld dubbele woonlasten met zich meebrengen. Tot op zekere hoogte zijn deze soms mee te financieren.

Al die vraagstukken, leg je het liefste neer bij iemand die weet wat in jouw/jullie geval de beste optie is.

3.      Problemen tijdens de bouw
Niet zelden hoor je verhalen van nieuwbouwprojecten waar een discussie ontstaat over hoe de aankomende bewoners iets willen en hoe de architect iets ziet. Of de stelling “gedwongen aanpassing” terwijl je je als koper afvraagt hoe noodzakelijk iets eigenlijk is.

In die situaties verzand je snel in een brei aan vraagtekens, kastje-naar-de-muur gevallen of eindeloze discussies als je niemand hebt die je helpt de juiste weg te vinden.

Laat ons duidelijk zijn; een nieuwbouwproject heeft veel voordelen en geeft je de kans om als allereerste bewoner een huis helemaal het jouwe te maken.
Laat je dus niet afschrikken door de valkuilen, maar wees je er wel van bewust dat een beetje hulp noodzakelijk kan zijn.4.      Plotselinge wijzigingen of overschrijding
Voor bouwprojecten worden werkbare dagen vastgesteld (dat zijn er in Nederland zo’n 180 op een jaar). Er zijn tal van redenen waardoor een project vertraging oploopt; van weersomstandigheden tot fouten bij de bouw.

In die gevallen is het goed steeds polshoogte te blijven nemen: vordert de bouw zoals gepland en verwacht of niet. En zo niet, waardoor komt het.
Je hebt in sommige gevallen namelijk recht op tegemoetkomingen als een vertraging zich voor doet.


Huijbregts Notarissen en nieuwbouwprojecten
Ons team vindt dit soort trajecten heerlijk. We weten van de hoed en rand en weten hoe we ervoor kunnen zorgen dat jullie bouwproject zo soepel mogelijk verloopt.


Ben je geïnteresseerd in een project of wil je weten wat we voor je kunnen doen?


maandag 30 mei 2016

Belangrijke misverstanden over erfbelastingHet is een van de meest gehate belastingvarianten; de erfbelasting.
Voor veel mensen geldt het gevoel dat het onterecht is; het is immers geld waarover al vermogens- en inkomstenbelasting is betaald.

Toch zijn er regelmatig gehoorde misverstanden over erfbelasting, die we graag met je delen om nare verrassingen te voorkomen.Eerst de basis
Wanneer je een erfenis ontvangt, betaal je daarover ergens tussen 10% en 40% belasting. Hoeveel je exact betaalt, hangt af van de relatie die je had tot de overledene. Hoe verder je ‘verwijderd’ bent, hoe hoger je belastingtarief wordt.


Misverstand 1: Een papieren schenking geeft altijd voordeel
De papieren schenking is een fenomeen dat populariteit kende, maar in veel gevallen schijnvoordeel biedt.

Kort gezegd omvat het een constructie waarbij iemand schenkt en vervolgens terug leent. Toch is dit in veel gevallen niet veel voordeliger omdat over schenkingen ook belasting wordt betaald.

Wanneer je zoekt naar een constructie of een passende aanpak voor je estateplanning, helpen we je daar graag bij!
Misverstand 2: Een belastingvrije schenking, blijft belastingvrij
Dit is een soms vervelende kwestie.
Per jaar mag je een bepaald (regelmatig wisselend) bedrag belastingvrij schenken. Als er echter sprake is van een overlijden binnen 180 dagen na de schenking, hoort deze schenking alsnog bij de erfenis!

Is over een schenking wel schenkbelasting betaald, dan wordt deze in mindering gebracht op het geheel.


Misverstand 3: Inboedel aangeven tegen verzekerde waarde
Wanneer je bij het doornemen van de inventaris de waarde hanteert die op een polisblad staat, betaal je vaak teveel.
Voor erfbelasting geldt namelijk de economische waarde! Zeker wanneer het om niet waardevolle spullen gaat (kunst, juwelen) is de waarde vaak lager dan de verzekeringswaarde.


Misverstand 4: De erfenis van een tweede ouder telt niet mee
Wanneer je vader als eerste ouder overlijdt, krijg je geen erfenis uitgekeerd. In plaats daarvan krijg je een vordering , ter grootte van jouw erfdeel, op je moeder; de langstlevende ouder. Je moeder wordt wel geacht de erfbelasting over jouw kindsdeel te betalen, aangezien jij nog niet over jouw erfenis beschikt. Je zou denken dat wanneer een tweede ouder overlijdt, deze erfenis allemaal al is afgehandeld.

Dat is niet het geval en dat kan goed of slecht uitpakken.
Zonder nu al te diep in te gaan op de financiële regelgevingen, kan het goed zijn in deze situaties je te laten informeren door iemand die helder alle (on)mogelijkheden op een rij heeft. Om problemen met de fiscus te voorkomen, is het verstandig om na het overlijden van de eerste ouder alvast de hoogte van de kindsdelen bij de notaris te laten vastleggen.


                                  


vrijdag 13 mei 2016

De absolute Must-Do’s als je een bedrijfsoverdracht overweegt

Met de ontwikkelingen de we afgelopen jaren hebben gezien in de economie, merken we ook dat veel mensen een bedrijfsoverdracht met terughoudendheid benaderen. De economie is echter aan het herstellen en de kansen liggen er.
Een bedrijfsoverdracht is dan ook een intensief proces dat veel tijd in beslag neemt. Overweeg je dus een bedrijfsoverdracht, begin daar op tijd mee.

Vandaag lichten we enkele absolute musts toe die te maken hebben met juist die fase van voorbereiding, in aanloop naar de daadwerkelijke overdracht.


1.     Maak een start
Vergis je niet; naast praktische en financiële zaken is het loslaten van een bedrijf een behoorlijk emotionele kwestie, zeker wanneer je zelf de opstarter bent geweest van je organisatie.
De start maken is dus een heel praktisch punt, waarbij je de echt eerste stappen in oriëntatie en voorbereiding zet, maar is ook een bewuste start van het afscheid dat je langzaam gaat nemen.


2.     Maak het bedrijf los van de hoofdpersoon
Voor klanten en relaties is het vertrek van een hoofdpersoon vaak geen prettige zaak en geeft, hoe onterecht mogelijk ook, een gevoel van onzekerheid over de continuïteit, behouden van service of afspraken.

In de aanloop naar een bedrijfsoverdracht is het dus belangrijk dat (zichtbaar) een ontkoppeling komt tussen de gang van zaken en de hoofdpersoon.


3.     Breng juridisch en fiscaal alles in kaart
Het is niet altijd een eenvoudige klus, maar het is zowel voor jezelf, je organisatie en eventuele nieuwe eigenaren belangrijk dat alle zaken helder in beeld zijn. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar omvat zoveel zaken, dat je hier wat hulp bij kunt gebruiken.

Daar hoort de huidige stand van zaken bij op ieder vlak;
·         Een actuele SWOT en helder risicoprofiel
·         De fiscale structuur en bijbehorende consequenties
·         Financiële stand van zaken
·         Een op orde zijnde administratie, eventuele jaarrekeningen, financiële prognose, kosten, schulden en vorderingen

Dit zijn bij uitstek de zaken waar je hulp inroept van professionals die fiscale, juridische en financiële zaken volledig in kaart brengt en wijzen op de gewenste aanpak.
Onze professionals in bedrijfsoverdracht denken graag met je mee.
4.     Denk aan je personeel
Zodra er sprake lijkt van een overname of overdracht, geeft dat onrust. Vanzelfsprekend heb je zelf in de hand hoeveel informatie je deelt, maar zodra onder je werknemers een geluid is opgevangen, gaat het rondzoemen.

De kans dat mensen zich zorgen maken is groot; wat gaat er met hun baan gebeuren, wie neemt het over en wat is hun visie. Het is niet gek dat mensen onrustig worden in “een dergelijke situatie”.

Wees je in die gevallen bewust van wat er speelt en het effect dat het kan hebben op productiviteit, inzet en mindset. Helder en open communiceren wanneer het kan is vaak de beste aanpak.


5.     Breng in kaart wat het voor je betekent
Hiermee bedoelen we je eigen (financiële) situatie. Heb je voldoende pensioen opgebouwd of een potje gevuld, of wil je (adviserend) betrokken blijven om niet ineens geheel de deur te sluiten?

Wanneer je financieel graag nog wat zekerheid houdt, kan het beter zijn de overname wat uit te stellen of duidelijke afspraken over je toekomst binnen het bedrijf te maken.Maak een afspraak
Zelfs als je slechts af en toe nadenkt over je pensioen of het overdragen van je bedrijf, is dit al het moment om een eerste oriëntatie te doen.

Maak een afspraakbij ons team en we peilen de eerste stand van zaken en wensen.

Je bent van harte welkom!